اسپری خوشبو کننده بدن (200میلی لیتر )

محصولات رنگ مو و آرایشی والانسی

  • اکسیدان آدمیرال محصول جدید
  • اسپری حالت دهنده قوی مو  انجو 
500میل
 بدون ایجاد چسبندگی 
ثابت نگه داشتن آرایش مو برای مدت طولانی 
داشتن اسانس بسیار خوشبو
  • اسپری حالت دهنده قوی  500 میلی  پنتی

بدون ایجاد چسبندگی 
ثابت نگه داشتن آرایش مو برای مدت طولانی 
داشتن اسانس بسیار خوشبو
  • اسپری حالت دهنده قوی  500 میلی

بدون ایجاد چسبندگی 

ثابت نگه داشتن آرایش مو برای مدت طولانی 

داشتن اسانس بسیار خوشبو